Portal
Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna
02.02.2016

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:


Poniedziałek 1045 - 1245

Wtorek 1045 – 1445

Środa 1240 – 1340

 Czwartek 1045 – 1545

Piątek 945 - 1145

 

 

Godziny pracy logopedy: 

 

Poniedziałek 800 - 1500

Czwartek 800 - 1500

 

Informujemy o aktualnej procedurze zgłaszania dzieci do Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:

 1.    Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń chcąc uzyskać dowolną formę pomocy składa pisemny druk - ZGŁOSZENIE do Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią oraz w Filii w Szubinie.

2.    Po badaniach w Poradni i uzgodnieniach z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem Poradnia wydaję Opinię, Informację o wynikach diagnozy lub Orzeczenie - po wypełnieniu odpowiedniego Wniosku do Poradni lub Zespołu Orzekającego funkcjonującego w Poradni.

 Druki Zgłoszenia i Wniosków, a także "Zaświadczenie lekarskie" (niezbędny w przypadku złożenia wniosku o przyznanie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego) dostępne są na stronie internetowej Poradni www.ppppnaklo.pl w zakładce Pobieranie - druki& lub w sekretariatach Poradni w Nakle i w Szubinie.

Informujemy jednocześnie, że Poradnia udziela wsparcia szkołom ogólnodostępnym w zakresie organizowania edukacji uczniów niepełnosprawnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

Druki: 

ZGŁOSZENIE

WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO - KSZTAŁCENIE SPECJALNE

WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO - O NAUCZANIE INDYWIDUALNE

WNIOSEK o udzielenie wsparcia w organizacji edukacji ucznia niepełnosprawnego

WNIOSEK  O WYDANIE PISEMNEJ OPINII/ INFORMACJI O WYNIKACH DIAGNOZY

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT