Portal
Komunikaty Dyrektora
16.10.2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody w Występie pani Iwona Szopińska tel: 530022059 mail:

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Występie p. Sebastianem Kopackim, możliwy jest pod adresem email:

  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.

  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT